Bipolarna koncentracija, fokusirana distrakcija

Moja dualna, blago bipolarna priroda voli ekstreme.

Voli intenzitet.

Voli da bude u zoni.