The Sunshine Goat

Hoću da živim bez programa.

Bez predodređivanja. Bez seckanja i krckanja. Sitničenja i preračunavanja.

Da se uskladim sa tokom.

Da se prepustim bujici.

Da ne planiram ništa.