U jednoj fazi koja je trajala par godina, bila sam opsednuta pop naučnim dokumentarcima o vasioni i njenim misterijama. Odgledala sam sate i sate materijala o nastanku vasione i silama i zakonima koji u njoj vladaju, o galaksijama, supernovama, kvazarima i crnim rupama, o tamnoj materiji i tamnoj energiji. U jednom od tih dokumentaraca, čula […]