As-One-Marina-Abramovic

Ili kako sam brojala pirinač i sočivo mrzeći Marinu Abramović.