Iako sam bila radoznalo dete koje je gutalo knjige i volelo da uči, Drugu ekonomsku školu u Beogradu napustila sam u šesnaestoj godini. U školu se više nisam vratila i većinu stvari koje danas znam naučila sam kroz iskustvo, od neformalnih učitelja i mentora, i uz pomoć interneta.

Jednim od onih životnih paradoksa, danas radim sa obrazovnim proizvodima i istražujem i pišem o korišćenju novih tehnologija u formalnom i neformalnom obrazovanju.